×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

 1. Niniejszy regulamin określa warunki realizacji kodów na ebooki. Kody skierowane są do wszystkich posiadających konto w księgarni videopoint.pl mieszczącej się na stronie internetowej www.videopoint.pl (zwanych dalej użytkownikami) w dniu realizacji kodu i dotyczy wyłącznie książek i ebooków wydanych nakładem wydawnictwa Helion S.A. z siedzibą w Gliwicach.
 2. Dystrybutorem kodów jest Helion.pl Sp. z o. o. („Helion”) z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.
 3. Kod na ebooki to specjalnie oznaczony, zindywidualizowany ciąg znaków znajdujący się odpowiednio na dowodzie zakupu książki w wersji drukowanej, kartach podarunkowych oraz innych kuponach, uprawniający do jednokrotnego pobrania wskazanego przy danym kodzie ebooka.
 4. Kody na ebooki można nabyć lub otrzymać podczas:
  • targów książki;
  • innego rodzaju wydarzeń (eventów);
  • dodatkowych okresowych akcji promocyjnych;
 5. Osoba posiadająca specjalne kody na ebooki może je zrealizować nieodpłatnie poprzez ich wpisanie w odpowiednim formularzu na stronie http://videopoint.pl/kod.
 6. Kody na ebooki, co do zasady posiadają z góry określoną datę ważności znajdującą się przy kodzie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Pozostałe kwestie reguluje regulamin zakupów w księgarni internetowej ebookpoint.pl mieszczący się na stronie http://videopoint.pl/przewodnik/regulamin.phtml.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem realizacji kodu na ebooki. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Użytkownik poprzez fakt realizacji kodu na ebooki akceptuje treść postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2013.
Twoje uwagi do kursu