Coraz częściej inżynierowie pracujący w Polsce z mają okazję podróżować służbowo i współpracować z partnerami zagranicznymi. Wielu z tych sytuacji wymaga umiejętności komunikowania się w języku angielskim co najmniej na poziomie B1.

 

Inżynierowie często spotykają się z koniecznością podróży do innych krajów, aby nawiązać kontakt z klientami i omówić bardzo ważne szczegóły projektów. Wiele konferencji, sympozjów i szkoleń technicznych odbywa się w międzynarodowym środowisku - znajomość angielskiego jest więc niezbędna, aby uczestniczyć w prezentacjach, dyskusjach i wymianie informacji z innymi uczestnikami z branży.

 

Często inżynierowie wyjeżdżają w podróże służbowe po to, aby nawiązać znajomości branżowe, zgłębić nowe dziedziny, rozwinąć swoje umiejętności, czy pomóc kolegom poradzić sobie z problemami technicznymi. Zrozumienie i wyrażanie problemów oraz instrukcji w języku angielskim jest kluczowe dla efektywnego porozumiewania się w takich sytuacjach, a biegłe posługiwanie się językiem jest powszechne przyjęta normą. 

 

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem przyciągjącym wielu zagranicznych inwestorów i firmy technologiczne, które coraz chętniej przenoszą tu swoje zakłady produkcyjne. Są więc firmy, w których częste są wizyty kolegów zza granicy. Chodzi głównie o szkolenia, wymianę wiedzy lub wsparcie w problemach technicznych. Inżynierowie spoza Polski mogą odwiedzać nasze zakłady w celu nadzorowania procesów produkcji, rozwiązywania problemów technicznych, przeprowadzania audytów, wymiany informacji czy wprowadzania nowych technologii. W takich sytuacjach znajomość języka angielskiego pozwala na w miarę płynną komunikację z polskimi kolegami i personelem technicznym.

 

Jeśli więc inżynier pracuje w firmie o kapitale zagranicznym lub działającej na rynku międzynarodowym może prędzej, czy później spodziewać się wizyty z innych krajów lub wyjazdu służbowego za granicę. Jeśli czujesz, że Twoja znajomośc języka angielskiego nie jest zadowalająca, z pomocą przyjdzie Ci kurs wideo Toolbox 2. Technical English for Engineers. Levels B1 - B1+. Pomaga on odkurzyć słownictwo, terminologię techniczną oraz nauczyć się przydatnych zwrotów niezbędnych podczas komunikacji pomiędzy profesjonalistami zarówno w pracy jak i na spotkaniach branżowych odbywajacych się w międzynarodowym środowisku zrzesającym osoby z technicznym wyksztaceniem.

 

Kurs ten koncentruje się głównie na praktyczncyh konwersacjach i słownictwie branżowym. Gramatyka jest przedstawiona w kontekście komunikacji. Kurs zawiera siedem modułów, a lekcje wideo połączone z ćwiczeniami pomogą Ci przygotować się to różnych sytuacji tak, aby rozmowa po angielsku nie kojarzyła się ze stresem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem.