Regulamin kodów rabatowych

 1. Niniejszy regulamin określa warunki realizacji kodów na kursy. Kody skierowane są do wszystkich posiadających konto w serwisie videopoint.pl mieszczącym się na stronie internetowej www.videopoint.pl (zwanych dalej użytkownikami) w dniu realizacji kodu i dotyczy wyłącznie kursów wydanych nakładem wydawnictwa Helion S.A. z siedzibą w Gliwicach.
 2. Dystrybutorem kodów jest Helion.pl Sp. z o. o. („Helion”) z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.
 3. Kod na kursy to specjalnie oznaczony, zindywidualizowany ciąg znaków znajdujący się odpowiednio na kartach podarunkowych oraz innych kuponach, uprawniający do jednokrotnego pobrania wskazanego przy danym kodzie kursu.
 4. Kody na kursy można nabyć lub otrzymać podczas:
  • różnego rodzaju wydarzeń (eventów);
  • dodatkowych okresowych akcji promocyjnych;
  • w serwisie allegro.pl. 
 5. Osoba posiadająca specjalne kody na kursy może je zrealizować nieodpłatnie poprzez ich wpisanie w odpowiednim formularzu na stronie https://videopoint.pl/kod.
 6. Kody na kursy, co do zasady posiadają z góry określoną datę ważności znajdującą się przy kodzie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Pozostałe kwestie reguluje regulamin zakupów w serwisie videopoint.pl mieszczący się na stronie https://videopoint.pl/przewodnik/regulamin.phtml
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem realizacji kodu na kursy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Użytkownik poprzez fakt realizacji kodu na kursy akceptuje treść postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2015.
Brakuje Ci kursu? Napisz nam o tym!

Twoje uwagi do kursu